Podagra

różnice między dną moczanową a podagrą

Podagra a dna moczanowa

Coraz większa liczba wyspecjalizowanych medyków zwraca uwagę na fakt błędnego określania choroby. Podagra niezwykle często mylona jest z dną moczanową chociaż jest tylko jej pochodną. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że podagra występuje aż u 50% chorych na dnę moczanową.