Pages Menu

Categories Menu

Posted by on lip 5, 2017 in Inne |

Inwestycje finansowe w zderzeniu z grami liczbowymi

Inwestycje finansowe w zderzeniu z grami liczbowymi

Inwestycje finansowe mogą być nastawione docelowo na uzyskanie przez przedsiębiorstwo dóbr materialnych lub mogą mieć charakter czysto spekulacyjny. Środki własne służące finansowaniu projektów inwestycyjnych, polegających na tworzeniu nowych przedsiębiorstw, dostarczają inwestorzy, przede wszystkim w postaci wkładu środków pieniężnych – gotówki. Wkład inwestora może mieć także formę rzeczową w postaci niektórych składników środków trwałych, np. gruntów pod budowę obiektów czy środków transportowych.

 

Środki na finansowanie projektów inwestycyjnych polegających na rozbudowie, modernizacji lub odtwarzaniu już istniejących składników majątku trwałego, w przedsiębiorstwach już funkcjonujących pochodzą z zysków zatrzymanych oraz amortyzacji. Można również analizować wyniki totolotka. Instrumenty finansowe są kontraktami między dwoma stronami regulującymi zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają. Podstawową formą instrumentów finansowych są papiery wartościowe. Papiery wartościowe są takimi instrumentami finansowymi, które są zabezpieczone aktywami emitenta. Do papierów wartościowych zalicza się przede wszystkim akcje i obligacje oraz uprawnione instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje finansowe mogą przybierać różnorodne formy.