Pages Menu

Categories Menu

Posted by on paź 20, 2020 in Zdrowie |

Statyny jedne z najpopularniejszych leków na receptę

Statyny jedne z najpopularniejszych leków na receptę

Statyny to najpopularniejsze leki obniżające poziom cholesterolu we krwi i zapobiegające zawałom oraz udarom mózgu.

 

Jednymi z najpopularniejszych leków na receptę na świecie jest m.in. statyna stosowana w celu obniżania poziomu cholesterolu we krwi ( zwłaszcza LDL). Ponadto preparaty statynowe znacznie zmniejszają liczbę udarów mózgu i nagłych zawałów, które w większości przypadków kończą się zgonem. Podczas licznych badań stwierdzono, iż statyny także hamują podział komórek nowotworowych w przypadku raka jelita grubego.

 

W naszym kraju dostępnych jest 6 rodzajów statyn istniejących na światowym rynku medycznym. W przypadku bardzo wysokiego poziomu cholesterolu jest to najczęściej wybierany lek przez lekarzy. Coraz więcej Polaków musi stosować statyny z racji ciągle zwiększającego się odsetka ludzi borykających się z otyłością, która jest przyczyną podwyższonego cholesterolu oraz dolegliwości krążeniowych.

W Polsce tez leczy się statynami

Statyna skutki uboczne posiada tak samo jak każdy lek. Jej podstawowym minusem jest to, iż kiedy się już rozpoczęło jej przyjmowanie to leczenie musi być kontynuowane praktycznie do końca życia. Gdy ją odstawimy doprowadzimy do bardzo szybkiego, a zarazem wysokiego wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Kolejnym skutkiem ubocznym , który może wystąpić po przyjmowaniu statyn jest miopatia – utrata siły i osłabienie organizmu, spowodowane zaburzeniami w funkcjonowaniu komórek mięśniowych.

Błędnie odczytane wyniki

Statyny zostały wzięte pod lupę zaraz po publikacji materiałów w BMJ wiosną 2019 roku. W artykułach podpartych wynikami badań podważone zostały pozytywne działania statyn w walce nie tylko z wysokim cholesterolem, ale także atakom serca, udarom mózgu i zawałom. W statystykach wykazano, że u około 20 procent badanych zaobserwowano skutki uboczne takie jak miopatie, a także pogorszenie się stanu trzustki, które w efekcie może doprowadzić do cukrzycy.
Zostały powołane niezależne zespoły badawcze, które miały za zadanie sprawdzić wiarygodność tych publikacji. Po szeregu badań przeprowadzonych przez licznie powołanych specjalistów ostatecznie obalono wcześniejsze publikacje na temat złego działania statyn na organizm ludzki. Okazało się , że naukowcy źle odczytali wyniki , a tym samym źle zinterpretowali działanie statyn.